Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Nagłówek

Aktualności

 • Informacje o Projekcie "Wyższe kwalifikacje - to się opłaca!"

  Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. jest realizatorem projektu pn. „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących prac i...

 • Wykaz umorzonych pożyczek.

  Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu przedstawia wykaz przedsiębiorców, którzy spełnili warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ( dotyczy: art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych...

 • Nowy dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

  W dniu 7 kwietnia 2021 r. Pani Elżbieta Korecka została powołana na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

 • Nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnościami finansowany ze środków PFRON

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby z niepełnosprawnościami finansowany ze środków PFRON. Termin naboru wniosków: 12 - 30 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00. lub do wyczerpania środków. Wnioski złożone w dniu 30.04.2021 po godz. 15.00 nie...

 • Życzenia świąteczne

  Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych nadziei i rodzinnego ciepła życzy Dyrekcja oraz pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu

 • Skrócone godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy

  W dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu będzie czynny do godziny 13:00.

 • Rejestracja osób bezrobotnych w PUP Zabrze

  REJESTRACJI jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu   można dokonać na 3 sposoby: pełna rejestracja elektroniczna (dla osób posiadających podpis elektroniczny lub profil zaufany e-PUAP)  rejestracja elektroniczna wstępna (dla osób nie posiadających podpis elektronicznego jak również...

 • Zaproszenie na lekcję przedsiębiorczości online, temat - własna działalność

  Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje 16 marca 2021 roku lekcję przedsiębiorczości online. Tematem zajęć będzie własna działalność. Spotkanie odbędzie się za pośrenictwem platformy Microsoft Teams. Szczegóły wydarzenia znajdują się na plakacie informacyjnym udostępnionym w załączniku. W imieniu...

 • Projekt "Wyższe kwalifikacje - to się opłaca!".

  Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wyższe kwalifikacje – to się opłaca!" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących prac i...

 • Zmiany w obsłudze dotacji z rozdziału 3 z rozporządzenia.

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu informuje, że od dnia 28 lutego 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 ( DZ.U. poz. 371).Rozporządzzenie można pobrać pod adresem:  ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 269 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę