Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Rynek pracy

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Punkt informacyjny dla cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu informuje o udziale w projekcie pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", którego celem ogólnym jest wsparcie i integracja jak najliczniejszej grupy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej przebywających na terenie województwa śląskiego. Autorzy projektu zapewniają m. in....

Przedsiębiorczy Junior

W ramach projektu Akademia Młodego Przedsiębiorcy  realizowanego przez Międzynarodową Szkołą Podstawową w Zabrzu oraz naszego autorskiego projektu Od Juniora do Seniora, rozpoczynamy tworzenie internetowej bazy pracodawców i przedsiębiorców. Jej celem jest zrzeszenie podmiotów gospodarczych i instytucji  z terenu...

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm. i 1149) wprowadzającymi rozwiązania wynikające z programu "Za życiem", Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zaprasza do zapoznania się z instrumentami ułatwiającymi powrót na...

Projekt zewnętrzny - szkolenia dla osób pracujących

Joanna Szajter Grupa Doradcza PROMESA  zaprasza do udziału w projekcie CePR - Centralny Projekt Rozwoju Celem projektu „CePR – Centralny Projekt Rozwoju!" realizowanego przez Grupę Doradczą Promesa w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę