Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu sierpnia 2020r.
Stopa bezrobocia sierpień 2020 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Zapraszamy do udziału w Programie Specjalnym "Droga do zatrudnienia IV" W ramach programu oferujemy: Szkolenia z zakresu transportu: szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C praz kwalifikację wstępną przyśpieszoną dla kategorii C, C1, C+E, C1+E, szkolenie podstawowe...

Punkt informacyjny dla cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu informuje o udziale w projekcie pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", którego celem ogólnym jest wsparcie i integracja jak najliczniejszej grupy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej przebywających na terenie województwa śląskiego. Autorzy projektu zapewniają m. in....

Przedsiębiorczy Junior

W ramach projektu Akademia Młodego Przedsiębiorcy  realizowanego przez Międzynarodową Szkołą Podstawową w Zabrzu oraz naszego autorskiego projektu Od Juniora do Seniora, rozpoczynamy tworzenie internetowej bazy pracodawców i przedsiębiorców. Jej celem jest zrzeszenie podmiotów gospodarczych i instytucji  z terenu...

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm. i 1149) wprowadzającymi rozwiązania wynikające z programu "Za życiem", Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zaprasza do zapoznania się z instrumentami ułatwiającymi powrót na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę