Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Program Specjalny / Спеціальна програма „Kwalifikacje językowe – wsparcie dla obyawateli Ukrainy / „ Мовна кваліфікація — підтримка громадян України" Zapraszamy do udziału w Programie Specjalnym „Kwalifikacje językowe - wsparcie dla obywateli Ukrainy" Запрошуємо долучитися до  Спеціальної...

Zapraszamy do udziału w Programie Specjalnym „Droga do zatrudnienia VI" W ramach programu oferujemy: Szkolenia z zakresu transportu: Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C oraz kwalifikację wstępną przyśpieszoną dla kat. C, C1, C+E, C1+E, szkolenie podstawowe dla osób...

Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)"   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 -2027 Priorytet: FESL.05.00 – Fundusze Europejskie dla rynku pracy ...

Projekt pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy II - PUP Zabrze" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę