Zatrudnianie cudzoziemców - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Zatrudnianie cudzoziemców

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców

Najważniejsze zmiany dotyczące zatrudniania obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy.

Komunikat dla pracodawców i cudzoziemców

Punkt informacyjny dla cudzoziemców

Zatrudnienie cudzoziemców spoza UE (dotyczy Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii i Ukrainy) - opłaty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę