Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt zewnętrzny - szkolenia dla osób pracujących

Joanna Szajter Grupa Doradcza PROMESA  zaprasza do udziału w projekcie CePR - Centralny Projekt Rozwoju Celem projektu „CePR – Centralny Projekt Rozwoju!" realizowanego przez Grupę Doradczą Promesa w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Projekt zewnętrzny - szkolenia dla osób pracujących

Centrum Usług Językowych Albion s.c. Podleśny D. – Madzia M zaprasza do udziału w projekcie Kuźnia Kompetencji Kluczowych.

Zapraszamy do udziału w projekcie   pn. „Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych"   realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez...

Zapraszamy do udziału w Programie Specjalnym „Droga do zatrudnienia III" W ramach programu oferujemy: Szkolenia z zakresu transportu: Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C oraz kwalifikację wstępną przyśpieszoną dla kat. C, C1, C+E, C1+E, szkolenie podstawowe dla...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę