Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  •   Pliki do pobrania - finansowanie egzaminów
  •   Pliki do pobrania - przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON
  •   Pliki do pobrania - zwrot kosztów dojazdu na staż i szkolenia
  •   Pliki do pobrania - Studia podyplomowe
Czytaj więcej w temacie: Dokumenty do pobrania

Program Specjalny / Спеціальна програма „Kwalifikacje językowe – wsparcie dla obyawateli Ukrainy / „ Мовна кваліфікація — підтримка громадян України" Zapraszamy do udziału w Programie Specjalnym „Kwalifikacje językowe - wsparcie dla obywateli Ukrainy" Запрошуємо долучитися до  Спеціальної...

Projekt pn. „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (I)"   Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021 -2027 Priorytet: FESL.05.00 – Fundusze Europejskie dla rynku pracy ...

Projekt pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy II - PUP Zabrze" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i...

Program Specjalny „Nowe możliwości"

Zapraszamy do udziału w Programie Specjalnym „Nowe możliwości" W ramach programu oferujemy : Warsztaty doradcze z zakresu budowania potencjału osobistego pn. „Samopoznanie kluczem do sukcesu". Szkolenie z zakresu budowania wizerunku pn. „Wykreuj siebie". Sesje coachingowe. Szkolenia...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę