Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Zawartość stron

W związku ze zmianami w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm. i 1149) wprowadzającymi rozwiązania wynikające z programu "Za życiem", Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu zaprasza do zapoznania się z instrumentami ułatwiającymi powrót na rynek pracy opiekunów osób niepełnosprawnych oraz członków ich rodzin, wdrożone  w związku z realizacją programu.


 

Załączniki
Program Za życiem.pdf (pdf, 4078 KB)
Ulotka informacyjna dla przedsiębiorców i pracodawców.pdf (pdf, 323 KB)
Ulotka informacyjna dla bezrobotnych i poszukujących pracy 1.pdf (pdf, 519 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę