Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu października 2020r.
Stopa bezrobocia kraj październik 2020 rok

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - PUP Zabrze

Projekt pn. „Eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy - PUP Zabrze"   Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i...

Zapraszamy do udziału w Programie Specjalnym "Droga do zatrudnienia IV" W ramach programu oferujemy: Szkolenia z zakresu transportu: szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C praz kwalifikację wstępną przyśpieszoną dla kategorii C, C1, C+E, C1+E, szkolenie podstawowe...

Punkt informacyjny dla cudzoziemców

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu informuje o udziale w projekcie pt. „Wsparcie integracji cudzoziemców w województwie śląskim", którego celem ogólnym jest wsparcie i integracja jak najliczniejszej grupy cudzoziemców spoza Unii Europejskiej przebywających na terenie województwa śląskiego. Autorzy projektu zapewniają m. in....

Przedsiębiorczy Junior

W ramach projektu Akademia Młodego Przedsiębiorcy  realizowanego przez Międzynarodową Szkołą Podstawową w Zabrzu oraz naszego autorskiego projektu Od Juniora do Seniora, rozpoczynamy tworzenie internetowej bazy pracodawców i przedsiębiorców. Jej celem jest zrzeszenie podmiotów gospodarczych i instytucji  z terenu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę