Działy i numery telefonów - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Dział Obsługi Klienta

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
3.01 (poziom III) Obsługa klienta - litery A, B, C, Ć, D, E, F, G, H +48 32 277 90 26
+48 32 277 90 44
3.02 (poziom III) Obsługa klienta - litery J, K, L, M +48 32 277 90 43
3.03 (poziom III) Obsługa klienta - litery I, Ł, N, O, P, Q, R, Ż, Ź
Obsługa klienta - osoby niepełnosprawne
+48 32 277 90 28
+48 32 277 90 33
3.04 (poziom III) Obsługa klienta - litery S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z +48 32 277 90 31
4.01 (poziom IV) Doradca zawodowy +48 32 277 90 07
4.03 (poziom IV) Doradca zawodowy +48 32 277 90 09
4.05 (poziom IV) Sala spotkań -
5.01 (poziom V) Obsługa klienta - pracodawcy +48 32 277 90 14
+48 32 277 90 10
+48 32 277 90 47 (fax)
5.02 (poziom V) EURES, zwolnienia grupowe +48 32 277 90 16
5.03 (poziom V) Kierownik Działu Obsługi Klienta 
Zastępca Kierownika Działu
+48 32 277 90 18
+48 32 277 90 08

Dział Instrumentów i Rozwoju Zawodowego

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
5.04 (poziom V) Zespół ds. programów, Krajowy Fundusz Szkoleniowy +48 32 277 90 12
7.01 (poziom VII) Szkolenia, studia podyplomowe +48 32 277 90 42
7.02 (poziom VII) Staże, bony, roboty publiczne +48 32 277 90 15
+48 32 277 90 11
7.03 (poziom VII) Kierownik Działu Instrumentów i Rozwoju Zawodowego
Zastępca Kierownika Działu
+48 32 277 90 27
7.04 (poziom VII) Dotacje +48 32 277 90 41
7.05 (poziom VII) Refundacje (doposażenia), 50+, Prace Interwencyjne +48 32 277 90 38

Dział Finansowo - Księgowy

Pokój 6.01 (poziom VI) Główna Księgowa +48 32 277 90 21
Pokój 6.02 (poziom VI) Księgowość +48 32 277 90 20
Pokój 6.03 (poziom VI) Księgowość +48 32 277 90 19
Pokój 6.04 (poziom VI) Księgowość +48 32 277 90 24
Pokój 6.05 (poziom VI) Księgowość +48 32 277 90 23

Dział Organizacyjno-Administracyjny

Pokój 8.02 (poziom VIII) Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego +48 32 277 90 04
Pokój 8.02 (poziom VIII) Kadry, szkolenia pracowników +48 32 277 90 45
Pokój 8.03 (poziom VIII) Gospodarka materiałowa, zakupy, środki trwałe +48 32 277 90 40
Pokój 8.05 (poziom VIII) Sekretariat +48 32 277 90 00
+48 32 277 90 49 (fax)
Pokój 8.14 (poziom VIII) Informatyk, Zamówinia Publiczne +48 32 277 90 06
Pokój 0.04 (poziom 0) Archiwum +48 32 277 90 37

Dział Ewidencji, Świadczeń i Informacji

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
0.03 (poziom 0) Kierownik Działu Ewidencji, Świadczeń i Informacji +48 32 277 90 32
1.01 (poziom I) Rejestracja +48 32 277 90 35
1.02 (poziom I) Rejestracja +48 32 277 90 34
1.03 (poziom I) Obsługa formalna +48 32 277 90 39
1.04 (poziom I) Windykacja +48 32 277 90 05

Zespół ds. zatrudniania cudzoziemców

Nr pokoju Stanowisko Nr telefonu
2.01, 2.02 i 2.04 (poziom II) Zespół ds. zatrudniania cudzoziemców +48 32 277 90 29

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę