Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Wydawca treści

Nagłówek

Aktualności

 • Wykaz umorzonych pożyczek.

  Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu przedstawia wykaz przedsiębiorców, którzy spełnili warunek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ( dotyczy: art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych...

 • Projekt dla przedsiębiorców "Akademia Pozytywnej Zmiany"

  Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w Projekcie "Akademia Pozytywnej Zmiany". Projekt jest przeznaczony dla przedsiębiorców z całej Polski z sektora mikro, małych i średnich firm, którzy: ponieśli w przeszłości niepowodzenie w biznesie, tzn. zawiesili działalność gospodarczą/ zlikwidowali spółkę prawa...

 • Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do likwidacji barierw komunikowaniu się i technicznych

  UWAGA! Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu dysponuje środkami PFRON w celu likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych.   Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu pod nr telefonu: 32 277 78 21/20 lub ofron@mopr.zabrze.pl   ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Zapraszamy do udziału w Programie Specjalnym "Droga do zatrudnienia IV" W ramach programu oferujemy: Szkolenia z zakresu transportu: szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kategorii C praz kwalifikację wstępną przyśpieszoną dla kategorii C, C1, C+E, C1+E, szkolenie podstawowe...

Projekt zewnętrzny - szkolenia dla osób pracujących

Joanna Szajter Grupa Doradcza PROMESA  zaprasza do udziału w projekcie CePR - Centralny Projekt Rozwoju Celem projektu „CePR – Centralny Projekt Rozwoju!" realizowanego przez Grupę Doradczą Promesa w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Projekt zewnętrzny - szkolenia dla osób pracujących

Centrum Usług Językowych Albion s.c. Podleśny D. – Madzia M zaprasza do udziału w projekcie Kuźnia Kompetencji Kluczowych.

Zapraszamy do udziału w projekcie realizowanym w ramach RPO  WSL 2014-2020, Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT pn. „ Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych" Celem...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przedsiębiorczy Junior

W ramach projektu Akademia Młodego Przedsiębiorcy  realizowanego przez Międzynarodową Szkołą Podstawową w Zabrzu oraz naszego autorskiego projektu Od Juniora do Seniora, rozpoczynamy tworzenie internetowej bazy pracodawców i przedsiębiorców. Jej celem jest zrzeszenie podmiotów gospodarczych i instytucji  z terenu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

adres: Pl. Krakowski 9 41-800 Zabrze
telefon: +48 32 277 90 00
fax: +48 32 277 90 49
e-mail: sekretariat@pupzabrze.pl
www.facebook.com/pupzabrze
NIP: 648-23-39-012
REGON: 276718433

Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 14.00 (możliwość rejestracji w umówionym teminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 32-277-90-36)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę