Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu


Nagłówek

Aktualności

 • Nabór do służby w Policji - również w Zabrzu

  Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach informuje, że w 2020 roku realizowane będą przyjęcia kandydatów do służby w Komendach miejskich/powiatowych Policji Województwa Śląskiego

 • Zmiany w rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy od 13.07.2020r.

  Rejestracja osób które nie mają możliwości rejestracji elektronicznej. Od13.07.2020 r. aby dokonać rejestracji konieczne jest osobiste zgłoszenie w urzędzie pracy po uprzednim umówieniu się na wizytę (tel. 32.277-90-34) Do rejestracji należy przedłożyć: - wypełnioną kartę rejestracyjną wraz załącznikami, - dokumenty -...

 • Ogłoszenie naboru wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabory wniosków o udzielenie: niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych na podstawie art. 15zzda; dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Projekt zewnętrzny - szkolenia dla osób pracujących

Joanna Szajter Grupa Doradcza PROMESA  zaprasza do udziału w projekcie CePR - Centralny Projekt Rozwoju Celem projektu „CePR – Centralny Projekt Rozwoju!" realizowanego przez Grupę Doradczą Promesa w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym MASTERLANG przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa...

Projekt zewnętrzny - szkolenia dla osób pracujących

Centrum Usług Językowych Albion s.c. Podleśny D. – Madzia M zaprasza do udziału w projekcie Kuźnia Kompetencji Kluczowych.

Zapraszamy do udziału w projekcie   pn. „Zacznij i Ty – kompleksowe programy wsparcia dla osób bezrobotnych"   realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Poddziałanie 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez...

Zapraszamy do udziału w Programie Specjalnym „Droga do zatrudnienia III" W ramach programu oferujemy: Szkolenia z zakresu transportu: Szkolenie podstawowe dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. C oraz kwalifikację wstępną przyśpieszoną dla kat. C, C1, C+E, C1+E, szkolenie podstawowe dla...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
Przedsiębiorczy Junior

W ramach projektu Akademia Młodego Przedsiębiorcy  realizowanego przez Międzynarodową Szkołą Podstawową w Zabrzu oraz naszego autorskiego projektu Od Juniora do Seniora, rozpoczynamy tworzenie internetowej bazy pracodawców i przedsiębiorców. Jej celem jest zrzeszenie podmiotów gospodarczych i instytucji  z terenu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

adres: Pl. Krakowski 9 41-800 Zabrze
telefon: +48 32 277 90 00
fax: +48 32 277 90 49
e-mail: sekretariat@pupzabrze.pl
www.facebook.com/pupzabrze
NIP: 648-23-39-012
REGON: 276718433

Godziny urzędowania

Godziny pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu
poniedziałek 8.00 - 16.00
wtorek - piątek 8.00 - 14.00
Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
poniedziałek - piątek 8.00 - 14.00 (możliwość rejestracji w umówionym teminie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym 32-277-90-36)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę